TÍNH BÌNH QUÂN ĐIỂM CÁC BÀI THI THPT QUỐC GIA XÉT TỐT NGHIỆP
Nhập ĐTB cả năm lớp 12
Chứng chỉ nghề Giỏi Khá Trung bình
Học sinh giỏi cấp Tỉnh Nhất Nhì Ba
Huy chương trong Hội thao Điền kinh cấp Tỉnh Vàng Bạc Đồng
Đạt giải trong các Hội thi cấp Tỉnh Nhất Nhì Ba
Diện ưu tiên Diện 1 Diện 2 Diện 3
Chọn tỉ lệ xét tốt nghiệp (Điểm thi - ĐTB12)