THÔNG BÁO TỪ TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC
STT Tiêu đề Nội dung Người thông báo Ngày/giờ Thông báo Xem văn bản
1Thay đổi Thời khóa biểu áp dụng từ Tuần 02 - 09/09/2019

Tất cả Học sinh (Khối 10, 11, 12) lưu ý có điều chỉnh TKB (do GV đi học nhiều)

Lớp trưởng chép TKB và nhắc học sinh thực hiện đúng./.

Trần Thanh Sơn07-09-2019
16:12:23
2Khai giảng năm học 2019-2020

Thời gian: 6h45 ngày 05/09/2019

Lưu ý: HS có mặt tại Sân trường lúc 6h30

Nguyễn Đình Thành03-09-2019
07:09:13